Wat betekent Dao en Daoïsme?

Qigong vindt zijn oorsprong in het Daoïsme. Om echt te begrijpen wat Qigong is, en hoe het werkt, is het goed om te weten wat het Daoïsme inhoudt.

In dagdagelijks Chinees betekent Dao, 道 simpelweg “straat”. Als we echter naar het karakter kijken, dan zien we dat er een essentie is die in een bepaalde richting gaat. Vanuit deze Dao is het Daoïsme ontstaan. Wij zijn dan in de periode 600 – 300 voor Christus. In China heerste in die tijd grote verwarring door verschillende oorlogen tussen de staten. De bevolking leefde in extreme armoede. Net door deze crisis ontstonden er verschillende stromingen die op zoek gingen naar een oplossing voor al dit lijden.

Zo was er oa Confucius die antwoorden zocht in waarden als menselijkheid, trouw, respect … , maar ook pleitte voor meer kunstzinnigheid. Hiernaast was er ook de school van de “legalisten”, die zeiden dat er veel strengere wetten en regels nodig waren voor meer orde. Er was het boek de I Ching, waarin men op zoek gaat naar krachten in de natuur om op het juiste moment te handelen om zo terug een evenwicht te bereiken.

Belangrijk voor ons verhaal is het boek, geschreven rond het jaar 500 voor Christus, de Dao De Ching van Lao Tse. In dit boek staat de essentie van alle Daoïstische- en Qigongscholen over de ganse wereld. Het basisidee van dit boek is dat je één bent met de Dao. Iedereen komt van de Dao en wordt erdoor gevoed en gedragen. Vanuit deze kracht van de Dao kan je vrede bereiken in jezelf en in de maatschappij. De eerste zin uit dit boek betekent de Dao die je kan uitleggen, is niet de eeuwige Dao. Dit betekent dat de Dao iets buiten ons intellectueel begripsvermogen is. Het is de bron van al het leven, van het ganse universum. Het is de eeuwige bron van het leven, voor goed en kwaad, mooi en lelijk, leven en dood, …

Deze ideeën van Lao Tse en ook van de I Ching vormen later de basis van de Chinese cultuur van vrede en harmonie, alsook van de Traditionele Chinese Geneeskunde, nl de balans tussen Yin en Yang.

Hiernaast is het Daoïsme sterk verweven met de welgekende leer van Sakyamuni Boeddha, die rond 400 voor Christus in India aan de rand van de Himalaya leefde…