Qigong is de kunst van het werken met levensenergie

氣 Qi betekent levensenergie
功 Gong betekent dat het een kunstvorm is waarbij we met die levensenergie werken

Qigong is afkomstig van het Taoïsme uit het oude China. Dit is in oorsprong een levenswijsheid die ons leert in harmonie te leven met onszelf, met de natuur en met de maatschappij waarin we leven.

In ons huidige leven kan Qigong ons helpen om·

1. vitaler en gezonder te leven,
2. al onze emoties in evenwicht te brengen,
3. uiteindelijk spiritueel te ontwikkelen.

Hiervoor brengen we onze energie, onze Qi, naar ons centrum, naar onze cellstructuur en naar ons beendergestel.

We maken gebruik van zowel lichaamsbewegingen, ademhalingsoefeningen, (zelf)massage en meditatie.

Het is net door de combinatie van deze verschillende technieken dat we echt iets kunnen veranderen, zodat we beter kunnen omgaan met de uitdagingen van ons leven.